13 februari 2018

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. In de nieuwsbrief van februari onder meer aandacht voor de investeringen van een hoogwaardig fietsroutenetwerk en de grote potentie van het gebied rond het Markermeer-IJmeer. Ook aandacht voor de intentieverklaring om nieuwbouwwoningen niet langer te voorzien van een gasaansluiting en het pleidooi van hoogleraar Zef Hemel voor een compacte metropool in plaats van een compacte stad.