2 februari 2018

Een mooi resultaat als het gaat om samenwerking op Bedrijfsterrein Veluwsekant Oost! Op initiatief van de VBA en door goed overleg tussen ambtenaren van de Gemeente Almere, Provincie Flevoland en ondernemers op Bedrijfsterrein Veluwse Kant oost m.b.t. de parkeerproblematiek aldaar, is er nu zicht op een oplossing! De tekeningen voor ‘parkeerpockets’ naast de A6 zijn in concept klaar en het is de bedoeling dat ondernemers en gemeente samen optrekken om een en ander te realiseren.

(Bron: Vereniging Bedrijfskring Almere)