13 april 2018

De gemeenten Almere en Lelystad gaan intensiever samenwerken om hun gemeenschappelijke belangen in de Metropoolregio Amsterdam op de agenda te zetten. Dat hebben burgemeesters Franc Weerwind en Ina Adema donderdagmiddag bekendgemaakt.

Er moet beter worden samengewerkt op het gebied van onder meer economie, arbeidsmarkt, onderwijs, wonen, toerisme, mobiliteit en duurzaamheid. Er zijn nog geen gedetailleerde plannen over hoe de nauwere samenwerking eruit moet komen te zien. Volgens Weerwind en Adema is het aan de nieuwe colleges en gemeenteraden om een uitgewerkte agenda op te stellen waardoor de gezamenlijke belangen in de Metropoolregio Amsterdam worden behartigd. 
 
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is tien jaar geleden opgericht. Het is een bestuurlijke samenwerking tussen 33 gemeenten rond de kern Amsterdam. Almere en Lelystad zijn de enige Flevolandse gemeenten die in de MRA zijn vertegenwoordigd.

(Bron: Omroep Flevoland)