5 juli 2017

Gunter Pauli, grondlegger Blauwe Economie brengt 3-daags bezoek aan Almere

Van dinsdag 11 tot donderdag 13 juli is Gunter Pauli, grondlegger van de Blauwe Economie, in Almere. Het college van B&W van Almere heeft de heer Pauli gevraagd om een circulaire kansenkaart voor Almere te maken. Met deze kaart brengt hij de mogelijkheden in beeld tot verbetering van de stad op het gebied van water, voeding, gezondheid en huisvesting.  Dit doet hij aan de hand van zijn theorie over de Blauwe Economie.

Tijdens zijn 3-daags bezoek spreekt Pauli met ruim 80 personen en geeft hij lezingen over welke kansen Almere te bieden heeft. Hij spreekt onder andere met bedrijven, lokale overheid, kennis- en onderwijsinstellingen, (sociaal) ondernemers en bewoners. Hun ideeën, resultaten en visies uit deze gesprekken verwerkt hij in een circulaire kansenkaart voor Almere.

Blauwe Economie

 De Blauwe Economie is een andere manier van economisch denken. Ze kijkt wat lokaal voor handen is en gaat daarmee aan de slag om in de basisbehoeften van mensen en planeet te voorzien. Pauli: ‘Hiermee beschermen we de natuur en scheppen we economische waarde. We gaan dus werken aan een duurzame toekomst waarin we handelen mét winstoogmerk, door te kijken naar lokale grondstoffen die (her)gebruikt kunnen worden. In plaats van minder uit te geven, willen we juist waarde genereren in dit model. Doen en niet praten staat centraal bij de Blauwe Economie.’

Steden in Spanje, Frankrijk en Italië gingen ons land al voor, waarbij op basis van logica in combinatie met het inzetten van natuurlijke ecosystemen nieuwe innovaties zijn gestart. De Blauwe Economie heeft in 15 jaar meer dan 200 projecten in de hele wereld gerealiseerd die ongeveer $ 4.000.000.000 aan investeringen hebben aangetrokken en ongeveer 3 miljoen banen hebben gecreëerd. Het internationale netwerk bestaat uit ruim 3000 onderzoekers en 850 personen die de onderzoeken in praktijk brengen.

Twee lezingen

Op dinsdag 11 juli van 19.30 - 21.30 uur geeft Gunter Pauli een lezing aan ondernemers uit Almere.

De lezing vindt plaats in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), Esplanade 10 1315 TA Almere.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

/////////////

Aan het eind van zijn bezoek, op donderdag 13 juli van 17.00 -19.00 uur, licht de heer Pauli zijn bevindingen in Almere toe en geeft hij zijn advies aan het college van B&W.

De bijeenkomst vind plaatst in de Burgerzaal, stadhuis, Stadhuisplein 1 Almere.

U bent van harte welkom ook hierbij aanwezig te zijn.

 

Mocht u interesse hebben in een van de twee lezingen of beiden, stuur dan een mail naar dfundter@almere.nl.