29 juni 2017

Geslaagd pilotproject Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering Almere

Twee jaar geleden is gestart met het  Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering Almere (KCBF) om Almeerse MKB-ondernemers wegwijs te maken in de  mogelijkheden voor  bedrijfsfinanciering. Voor veel ondernemers is het lastig in te schatten waar men voor in aanmerking komt en welke mogelijkheden er aangeboden worden. Kennis van deze mogelijkheden kan ondernemers helpen om te groeien, te innoveren en te vernieuwen. Vandaar dat een tweejarig pilotproject met het KCBF een speerpunt was in de Strategisch Economische Agenda van de stad.

Het Kenniscentrum heeft een fysieke plek op het Ondernemersplein waar ondernemers kosteloos advies kunnen inwinnen en er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Deze worden goed bezocht. In een evaluatie geven ondernemers, financieringspartners en samenwerkingspartners aan dat  de activiteiten van het KCBF als informatief en waardevol te ervaren. De evaluatie laat verder zien dat  het KCBF voorziet in een behoefte van ondernemers, waar marktpartijen niet op instappen.

Het college stelt voor om het KCBF voort te zetten als onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Uiteraard is samenwerking met de huidige netwerkpartners.